Tilmelding til efterårssæson 2020

Tilmelding til holdene sker efter først til mølle princippet med fortrinsret for tidligere deltagere på de enkelte hold.

SOS byder dig velkommen til efterårstræning 2020. For at vi kan registrere dig og ansøge Københavns Kommune om relevante tilskud, skal vi bruge nogle personlige oplysninger om dig. Oplysningerne behandles med fortrolighed.

Kære alle SOS’ere !

Bestyrelsen har netop afholdt møde hvor vi besluttede, at vi nu åbner for
tilmeldingen til efterårssæsonen 2020.

Vi har haft kontakt med sundhedshusene som regner med, at vi vil kunne starte træningen i SOS igen ultimo august 2020. Dog skal vi indstille os på, at der vil fremkomme nogle retningslinjer/restriktioner vedr. hygiejne, bad og omklædning samt om afspritning af cykler og redskaber. Endvidere må vi forvente begrænsning på antal af personer i lokalerne = deltagerantal på de enkelte hold. Sidst, men ikke mindst er det også muligt, at kommunen lukker ned igen – i så fald bliver sæsonstarten udskudt igen!

 Med udgangspunkt i at efterårssæsonen løber fra uge 35/2020 til uge 2/2021 er priserne for sæsonen:

kr. 1.100,- for første hold og kr. 865,- for de efterfølgende hold –

med PEA kr. 820,- for første hold og kr. 640,- for de efterfølgende hold.

 Vi påregner at sende bekræftelser og opkrævninger ud uge 34.

 Venlig hilsen,

Bestyrelsen

Tilmeldingsblanket for sæsonen uge 35-2020 – uge 2-2021

Max antal deltagere på hold på sundhedshusene er sat til 9 på grund af COVID-19 Gælder ikke G3 og G4. S1, S2, S3, S5, S8, S9 er lukket for yderligere tilmelding
Medlemskab koster 25 kr. per halvår
– evt. nuværende hold