Nyt mandags hold på FC Nørrebro

Kære SOS-aktivister

Efter aftale med Forebyggelsescenter Nørrebro er der nu åbnet mulighed for at træne i SOS-regi om mandagen kl. 18.00-19.30.

Holdet er allerede startet op. Holdets nummer er S6. Træning finder sted på FC Nørrebro, Tranevej 27a-b, 2200 København N.

Tilmelding kan ske via denne hjemmeside under ‘Tilmelding’ eller ved henvendelse til:   SportOgSpas@hotmail.com

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Generalforsamling 2013

Kære SOS aktivist!

Nu er det tid til den årlige generalforsamling, der ifølge foreningens regler skal indkaldes skriftligt med mindst fire ugers varsel.

Generalforsamlingen afholdes torsdag den 21. marts 2013 på Forebyggelsescenter Østerbro, Vordingborggade 22, 3. sal, 2100 København Ø. Indgang gennem gården og benyt elevatoren.

Opstart er kl. 18.30, hvor foreningen byder på sandwich, kaffe/the og vand – og hvor der er valg af holdrepræsentant til bestyrelsen jf. vedtægternes § 6.

I forbindelse med indkøb bedes du venligst tilmelde dig til dette senest 18/3 2013 via e-mail: sportogspas@hotmail.com eller tlf. 26226005. 

Generalforsamlingen starter kl. 19.00 med følgende forslag til dagsorden:

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Forelæggelse af bestyrelsens forslag til budget for det kommende år til godkendelse
  5. Behandling af indkomne forslag. Skal være indsendt skriftligt til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse
  6. Valg af formand for to år
  7. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år
  8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen for 1 år
  9. Valg af revisorer og kritisk revisor jf. vedtægternes § 7
  10. Eventuelt.

 

OBS/ For at have stemmeret på generalforsamlingen skal du være medlem af SOS, dvs. have indbetalt kr. 25 i kontingent for forårssæsonen 14/1 – 16/6 2013. Vedtægterne fremgår af foreningens hjemmeside www.sosmotion.dk

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Debatarrangement i SOS

SOS indleder juletiden med debat om træning og sundhed.

Hvorfor sport og hvorfor spas? Hvorfor træne?

Hvilke grunde kan der være til at træne? Fysiologiske, forebyggende, sociale, livskvalitet etc.

Hvad er sund træning og hvad er usund træning? Fx muskelømhed – hvornår må man være øm? Hvad er ”god” ømhed” eller ”dårlig ømhed”?

Hvor meget skal man træne for at det virker? Hvad sker der med kroppen? Blodtryk, hjerte, lunger etc. Hjælper det på helbredet og hvorfor?

Hvordan optimerer man sin træning, og hvad kan man bruge en testdag til?

Debatarrangementet finder sted på Forebyggelsescenter Østerbro, Vordingborggade 22, søndag den 25/11 kl. 16-18, hvor to af vores dygtige instruktører, Hans Voldby og Christian Stampe, vil komme med et spændende oplæg og styre debatten, så vi kan blive klogere og sammen finde ud af at bevare lysten og motivationen til at træne.

Der bliver sørget for lidt mad og drikke.

Arrangementet er gratis.