2011 12 09 H C BærenholdtH C Bærenholdt – formand

HC er foreningens repræsentant i forhold til offentlige myndigheder, forebyggelsescentrene og andre samarbejdspartnere. Han står for reservering af træningslokaler og godkender ansættelse af instruktører.

P1000014

Peter Gaardsdal – kasserer

Peter er foreningens kasserer og styrer budgettet og regnskabet. Han holder tillige kontrol med indbetalinger af kontingent og deltagerbidrag.

Sonny Andersen – festudvalg og deltagerrepræsentant

Sonny er primus motor i festudvalget og valgt på generalforsamlingen som holdenes kontaktperson i bestyrelsen.

Niels1Niels Holt – webmaster

Niels er webmaster for foreningens hjemmeside og redigerer den i samarbejde med bestyrelseskollegerne.

Lise Brydensholt – sekretær

Lise er foreningens daglige kontaktperson for deltagerne på holdene og alle andre, som ønsker oplysning om SOS.

Susan Kahraman – medlem af bestyrelsen

 

 

Marianne Quist – suppleant

Jesper Asger Pedersen – suppleant